Nieuws

Algemene ledenvergadering 8-9-2016

 

 

Donderdag 8 sept. is het tijd voor de algemene ledenvergadering,

 

De notulen zijn hieronder te vinden van 2015-2016

 

Agenda is als volgt:

 

Aanvang 21.15u

 

1. opening

2. Notulen d.d. 03-09-2015

3. Verslag dagelijkse gang van zaken in het seizoen 2015/2016

4. Financieel verslag

5. Verslag kascommissie

6. mededelingen door de voorzitter

----

7. Bestuursverkiezingen:

   Martijn Migchels aftredend en niet herkiesbaar.

   Edward Renders aftredend en niet herkiesbaar.

 

8. Rondvraag

 

9. Sluiting algemene ledenvergadering

 

Bestuur RKVV Nederwetten

 

...


voorbereiding schema selectie RKVV Nederwetten

 

Nederwetten 2015-2016

 

 

Hierbij het programma voor de voorbereiding op het komende seizoen. 

 

 

 

Zondag 2 aug. 1e training aanvang 12.00 uur

Dinsdag 4 aug. 2e training aanvang 20.00 uur

Donderdag 7 aug. 3e training aanvang 20.00 uur

Zondag 9 aug. Riethoven 1 – Nederwetten aanvang 12.00 uur vertrek 10.00 

 

Dinsdag 11 aug. 4e training aanvang 20.00 uur

Donderdag 13 aug. 5e training aanvang 20.00 uur

Zaterdag 15 aug. Nederwetten – Merlijn 1 aanvang 17.00 uur aanw. 16.00

 

Dinsdag 18 aug. Nederwetten –Puspharia 1 aanvang 20.00 uur aanw. 19.00

Donderdag 20 aug. 6e training aanvang 20.00 uur

Zondag 23...


Contributie verhoging bij RKVV Nederwetten

 

Beste leden van RKVV Nederwetten,

 

 

Op de extra algemene ledenvergadering van 30 juni jongstleden, met als agendapunt  het accommodatie-beleid van de gemeente Nuenen, hebben de aanwezige (32) leden er voor gekozen om het voorstel van het bestuur aan te nemen. Dit houdt in dat de voorgestelde contributie verhoging  in het komende seizoen zijn doorgang zal vinden. 

 

Willy legden tijdens deze vergadering uit, wat de gevolgen voor onze vereniging zijn wanneer de gemeente haar plannen doorzet. Dat intrekken van de subsidie en zelfs een huur rekening in het vooruitzicht ligt, maakt de financiële situatie binnen onze vereniging zorgelijk. Het bestuur was daarom dan ook van mening dat een verhoging van de contributie voor...


hoofdSponsor
hoofdSponsor